...در حال بارگذاری

شیراز، معدل غربی، حدفاصل فلسطین و هفت تیر قبل از مدرسه دکتر حسابی پلاک 180

نشانی آزمایشگاه روی نقشه

پاتولوژی

 انجام کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص نوع بافت، انجام IHC تشخیص بدخیمی، انجام تست های پاتولوژی پوست در اسرع وقت.