...در حال بارگذاری

شیراز، معدل غربی، حدفاصل فلسطین و هفت تیر قبل از مدرسه دکتر حسابی پلاک 180

نشانی آزمایشگاه روی نقشه

هورمون شناسی

معرفی بخش

هورمون ها: هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درون ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می ریزد. این ماده روی سلول های هدف گیرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر می دهد. مقدار هورمون ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم می شود.    سیستم غدد درون ریز شامل غدد مختلفی در بدن است. این غدد ترشحات خود را به جریان خون می ریزند. در واقع هورمون های ترشح شده از غدد درون ریز نقش پیام رسان شیمیایی را در بدن بازی می کنند و بسیاری از توانایی های بدن به این واسطه ممکن می شود. در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه رایان با استفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک بر اساس تکنولوژی های روز دنیا مقدار انواع هورمون های موجود در نمونه سرم اندازه گیری می شود.

شاخص های توموری (Tumor Markers):

شاخص های توموری مواد مترشحه از سلول های طبیعی و نیز سلول های توموری می باشند با این تفاوت که در حالت طبیعی میزان این شاخص ها در حد کم (طبیعی) است و با توموری شدن بافت میزان آن در خون به طور قابل توجهی افزایش می یابد. از این شاخص برای غربالگری تومورهای مختلف معمولا استفاده نمی گردد، مگر طبق شرایط و معیارهای تعریف شده و مشخص. از شاخص های توموری بیشتر در پایش درمان در مواردی که انتظار می رود با شروع درمان میزان این شاخص ها در نمونه بیمار کاهش یابد، استفاده می گردد.

بیماری های عفونی:

 در این قسمت آزمایش های مربوط به تشخیص و پایش درمان بیماری های عفونی مختلف از جمله عوامل ایجاد کننده ی هپاتیت های ویروسی (HBV ،HCV و ...) و عامل ایجاد کننده ی (AIDS HIV)، با تکنولوژی های روز دنیا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بیماری های خود ایمن و التهابی:

 بیماری های خود ایمن همان طور که از نامشان پیداست در اثر برهم خوردن فعالیت های سیستم ایمنی ایجاد شده و طی آن بدن بر ضد بافت ها و سلول های خود واکنش می دهد. از جمله این بیماری ها می توان به مواردی از جمله ارتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis)، لوپوس (SLE) و ... اشاره نمود.